Oprava studánek v Zamilovaném hájku

Při našich toulkách přírodou Řečkovic jsme, mimo jiné, objevili i studánky, které se nacházejí v Zamilovaném hájku. Jsou to studánka V Habrovým žlebu a studánka Járy Cimrmana.

Ani jedna studánka však nebyla v dobrém stavu a studánka V Habrovým žlebu byla před úplným zahrnutím zachráněna jen díky snaze několika místních nadšenců. Tento stav nám, členům KČT Moravská Slavia Řečkovice a dalším dobrovolníkům, nebyl lhostejný, a tak jsme se rozhodli studánky opravit a celoročně o ně pečovat. Pro náš záměr jsme získali pochopení a podporu na Úřadu městské části Řečkovice a Mokrá Hora. Po krátkém pátrání se nám podařilo zjistit i majitele polesí, v kterém se studánky nalézají, a obdržet souhlas i od něj. Nic nám již nebránilo pustit se do práce.

Brigádu jsme si domluvili na 16. června 2019 a v tento den jsme se také v počtu jedenácti brigádníků sešli na kraji lesa v Zamilovaném hájku. Dvanáctá účastnice zůstala v zázemí a připravovala pro unavené pracovníky chutný oběd. Již předem jsme měli nachystanou stříšku nad studánku, stylové směrové šipky, tabule a další potřebné prvky a materiál.

Studánka V Habrovým žlebu

Studánku jsme museli doslova vykopat ze země, vyčistit od nánosů a vytvořit odtokovou stružku. Z kamenů jsme zhotovili opěrnou zídku a navrch připevnili dřevěnou stříšku. K přístupové cestě jsme umístili orientační směrovou dřevěnou šipku. Bohužel za současných podmínek je studánka bez vody.

Studánka Járy Cimrmana

K druhé studánce jsme se museli nejdříve prosekat vzrostlou travou a trním. Po vyčištění přístupové cesty jsme studánku zbavili spadaného listí a nečistot, vyčistili a upravili odtok. Tato studánka má vody dost, ta ale v současné době není pitná. Následně jsme umístili dřevěnou tabuli s názvem studánky a také pařízek s otiskem pozadí, který zde zanechal sám Cimrman. Na rozcestí jsme ještě připevnili stylovou orientační šipku – a měli jsme hotovo.

Na závěr jsme si pochutnali na vynikajícím guláši, připraveném jednou naší členkou, a s pocitem dobře vykonané práce a příjemně plným bříškem jsme se rozešli do svých domovů.

Děkuji touto cestou všem zúčastněným za jejich práci a rád bych pozval občany, aby při svých procházkách navštívili námi opravené studánky v Zamilovaném hájku.

MVDr. F. Pokorný
KČT Moravská Slavia Řečkovice