O klubu

Klub českých turistů
odbor Moravská Slavia Řečkovice

KČT Moravská Slavia Řečkovice je součástí národního Klubu českých turistů, který sdružuje zájemce o turistiku, organizuje turistické pochody a další akce. Působiště klubu se nachází v severní části Brna, na katastrálním území Řečkovice a Mokrá Hora.

KČT
Logo KČT
Moravská Slavia Řečkovice

V této městské části žije přes 15000 obyvatel. Bližší informace můžete najít na wikipedii.

Klub českých turistů

Celonárodní Klub českých turistů byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka. Od počátku byl Klub velice aktivní – velice rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest, že mohla být jeho členy. Dnes KČT sdružuje téměř 40 000 turistů po celém Česku.

Klub českých turistů byl založen 11. června 1888 z iniciativy nadšenců v čele s Vilémem Kurzem st. (předseda Národní jednoty Pošumavské), Františkem Čížkem (předseda Národní jednoty Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským. Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace sice zvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka, ten plnil svoji úlohu známé osobnosti v čele klubu, ale práci v klubu se mnoho nevěnoval a předsednické místo již po půl roce opustil na první valné hromadě KČT v lednu 1889.
(zdroj: kct.cz)