Nové odpočinkové místo v Zamilovaném hájku

Nám, členům a členkám Klubu českých turistů Moravská Slavia Řečkovice není lhostejné prostředí, v kterém žijeme.

 Proto jsme také před dvěma roky upravili a zrestaurovali dvě studánky v Zamilovaném hájku, o které i nadále pečujeme.

Při dalších našich procházkách jsme si nemohli nevšimnout, že po úpravě Topolové aleje, za hezkého počasí, je hojně navštěvována prosluněná travnatá plocha za topolovou alejí a mnoho lidí, zejména maminky s kočárky, posedává na kamenech a betonových obrubnících. Okolo této plochy také vede frekventovaná značená turistická i cykloturistická trasa. A tak nás napadlo, že by bylo vhodné zde zhotovit stylové posezení, které by vhodně zapadlo do okolního prostředí.  V těchto místech se v minulých dobách nacházel rybník a mlýn, zvaný Čertův. Proto jsme navrhli dřevěné posezení řezbářsky zdobené motivy majícími vztah k mlynářství. Pro náš návrh jsme získali podporu ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora. 

Nechali jsme vyrobit dřevěné prvky posezení, řádně je nakonzervovali a začátkem července jsme je umístili na stálé místo mezi nedávno vysazené stromky. Ještě jsme zabudovali stylový dřevěný informační panel, na kterém se občané dozvědí, jak zdejší místo vypadalo začátkem minulého století i proč se mlýnu říkalo „Čertův“ vše je doplněné dobovými fotografiemi.

Posezení by nemohlo vzniknout bez finanční podpory ÚMČ Řečkovice a Mokrá Hora, firmy Autoelegance Honda Brno Řečkovice. Za poskytnutí odborného textu a fotodokumentace děkujeme paní Ludmile Ulrichové.

S radostí můžeme konstatovat, že již po pár dnech je lavička i dřevěné stoličky hojně využívány a také se mnoho lidí zastavuje u informační tabule.  Na návštěvu místa zveme i Vás.

Za členy Klubu českých turistů Moravská Slavia Řečkovice

MVDr. František Pokorný